1. ТЕРМІНИ
Сторони використовують зазначені терміни в такому значенні:

1.1. Замовник - фізична особа, яка прийняла в повному обсязі і без винятків умови оферти (яка вчинила акцепт оферти).
1.2. Виконавець - ФОП Лавренюк Олексій Сергійович
1.3. Інтернет-магазин - інтернет-сайт, який має адресу в мережі інтернет - https://itkonfa.xyz (Сайт), що належить Виконавцю.
1.4. Замовлення - рішення Замовника придбати Квиток на Захід, оформлене в Інтернет-магазині.
1.5. Захід - Конференція та / або Виставка, які організовують ФОП Лавренюк Олексій Сергійович або інша особа, в інтересах якої діють ФОП Лавренюк Олексій Сергійович. Анонсування планових Заходів Виконавця міститься на сайті: https://itkonfa.xyz
1.6. Квиток - електронний документ, що купується за плату, що засвідчує право на відвідування Заходи (Вхідні квитки на виставку і / або конференцію). Один квиток дійсний на одну особу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього документу є продаж Замовнику квитка для відвідин конкретного Заходу із запропонованих в Інтернет-магазині на умовах даної Оферти та Правил «оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки та конференції».
2.2. Акцептом цього документу визнається тільки при вчиненні Покупцем сукупності таких дій:
- заповнення форми заявки на участь сайті https://itkonfa.xyz
- оплата вартості Замовлення в повному обсязі.
2.3. Акцепт Замовника є безумовним прийняттям Замовником умов цього договору.

3. Права та обов'язки сторін
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. З моменту укладення цього договору надавати Замовнику за коштами напрямки по електронній пошті Квиток на Захід, вказане в заявці Замовника.
3.1.2. Інформувати Замовника про будь-яких внесені зміни і доповнення щодо Заходи за допомогою розміщення інформації про зміни на Сайті.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти.
3.2.2. Вдаватися до послуг третіх осіб для прийому платежів за Квитки.
3.2.3. В односторонньому порядку змінювати програму Заходи, розміщуючи відповідні зміни на Сайті.
3.2.4. Відключати і включати сайт, виробляти профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, задіяному в роботі Сайту в зручний час, інформуючи про це Замовників на Сайті.
3.2.5. Виконавець залишає за собою право невиконання Послуг в разі виникнення форс-мажорних ситуацій (п. 6 цього Договору.
3.2.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати на контактні дані Замовника розсилку інформаційних матеріалів, розсилок. Акцепт справжньої оферти, підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів, розсилок, електронних розсилок та інших розсилок, що здійснюються Виконавцем на свій розсуд.
3.2.7. Передавати дані Замовника третім особам (іншим Замовникам) з метою обговорення взаємовигідного співробітництва. До даних, які можуть передаватися відносяться: ім'я, прізвище, номер телефону, електронна адреса. Передача таких даних не вимагає отримання Виконавцем окремого дозволу від Замовника.
3.3. Замовник зобов'язується:
3.3.1. До моменту укладення цього договору ознайомитися з умовами цього договору та вартістю квитків на Сайті.
3.3.2. Погодитися з умовами даної Оферти.
3.3.3. Вибрати захід, який Замовник бажає відвідати.
3.3.4. Вказувати достовірну інформацію про своїх даних при покупці квитка. У разі, коли Замовник відмовився надати необхідні дані, то Виконавець має право відмовити в продажу квитка.
3.3.5. Самостійно перевірити дані замовлення перед оформленням квитка. Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації, і правомірність вживання даних, використаних ним при оформленні квитка.
3.3.6. Оплатити в повному обсязі вартість квитка (Квитків) відповідно до Правил «оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки та конференції».
3.3.7. Фактом покупки квитка підтверджує свою згоду на фото і відео зйомку під час провереднія Заходи, а так само на розміщення цих матеріалів в публічному доступі.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Оформити покупку квитка на Сайті. При цьому Замовник визнає, що в разі використання сервісу Виконавця, він повною мірою і беззастережно приймає умови даної Оферти в незалежності від того, яким способом була здійснена покупка.
3.4.2. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих на Сайті.

4. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ
4.1. Замовник може анулювати Квиток не пізніше 20 діб до початку Заходу. У разі анулювання квитка, Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим же засобом електронного платежу, яким було отримано платіж і на ті ж реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого проводилося оплата

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виник через недостовірність, недостатності або несвоєчасність підтверджують відомостей, наданих Замовником, а також, що виникли внаслідок інших порушень умов цієї Оферти з боку Замовника.
5.2. Виконавець не несе відповідальності в разі невідвідування Замовником Заходи по обставинам, незалежних від Виконавця (організатора Заходи).
5.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Заходи очікуванням Замовника і його суб'єктивною оцінкою.
5.4. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, що виникли суперечки підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.
5.5. З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. Обставини непереборної сили
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто, надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.
6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної із Сторін.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
7.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіну) та пароля, а також за всі дії, вироблені під такою назвою (логіном) і паролем.
7.2. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.